Showing posts with the label HistoryShow All
ਆਓ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਾਬਰਟ ਹੁੱਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਏ।
ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵੇਵ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੇ ਮਾਪ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਹੈ ?
ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇੰਜਣ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੱਥ ਦੀ ਖੋਜ ?
ਆਓ ਮਹਾਨ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਿਕੋਲਸ ਕੋਪਰਨੀਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ।
ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ