Showing posts with the label Science InventionsShow All
ਆਓ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਾਬਰਟ ਹੁੱਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਏ।
ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵੇਵ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੇ ਮਾਪ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਹੈ ?
ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇੰਜਣ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੱਥ ਦੀ ਖੋਜ ?
ਆਓ ਮਹਾਨ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਿਕੋਲਸ ਕੋਪਰਨੀਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ।
ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੋਢੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਚਿਕਿਤਸਕ ਐਡਵਰਡ ਜੈਨਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਆਓ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ