Showing posts with the label Science InventionsShow All
ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵੇਵ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੇ ਮਾਪ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਹੈ ?
ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇੰਜਣ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੱਥ ਦੀ ਖੋਜ ?
ਆਓ ਮਹਾਨ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਿਕੋਲਸ ਕੋਪਰਨੀਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ।
ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੋਢੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਚਿਕਿਤਸਕ ਐਡਵਰਡ ਜੈਨਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਆਓ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ
ਰਾਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੈਂਤਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ