ਆਓ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ
18ਵੀਂ ਸਦੀ ਅੰਦਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਰਾਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੈਂਤਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਮਨੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਲਹੂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਾਰੇੇ ਜਾਣੋ
ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਚੁਕੰਦਰ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ